eivissa_coopera_logo

A través d’aquest web podreu conèixer els projectes i les activitats finançades per l’Ajuntament d’Eivissa través del Fons Pitiús de Cooperació.

L’Ajuntament d’Eivissa, des de la seva mirada local, mediterrània i insular, vol sumar la seva contribució a altres agents locals per a la construcció d’un món més just i sostenible. I això, amb la convicció de què només amb una cooperació  transformadora i molt més intensa es podran abordar les problemàtiques que com a humanitat compartim i que esdevenen vertaders reptes col·lectius: el canvi climàtic, l’augment de les desigualtats, l’exclusió, l’esgotament i el mal ús dels recursos naturals, les migracions forçoses…

Aquesta cooperació, expressió del compromís i de la solidaritat de la ciutadania d’Eivissa amb el món, es vertebra a través de  Fons Pitiús de Cooperació (www.fonspitius.org), una xarxa de tots els municipis de l’Illa d’Eivissa, el Consell d’Eivissa i el Consell de Formentera, així com el Govern de les Illes Balears. A través d’aquesta associació, de caire municipal i local, l’Ajuntament d’Eivissa destina una part del seu pressupost per contribuir al benestar i la dignitat dels pobles i de les persones, com una estratègia pública de compromís que pren com a referència la defensa dels drets humans, l’equitat de gènere i la cultura de pau.

Quin import destina l’Ajuntament d’Eivissa a cooperació?

L’Ajuntament d’Eivissa és soci fundador del Fons Pitiús de Cooperació i, actualment, ostenta la secretaria de l’associació a través de la regidora de benestar social, Maria Dolores Penín Jardón.

Com a soci, cada any destina una part del seu pressupost a la cooperació per a la transformació social. En 2024 aquesta aportació és de 329.982€, que es distribueix de la següent manera: el 81% va dirigit al finançament, seguiment i avaluació de projectes, el 8% a educació per a la transformació social i el 9% a gestió.

Aportació 2024: 329.982€

No Data Found

Per què formar part d’un Fons de Cooperació?

Formar part d’una xarxa d’entitats locals en l’àmbit de la cooperació, comporta avantatges diversos:

  • Millora la qualitat de la cooperació i dels projectes finançats, ja que hi ha un equip tècnic especialitzat en aquest àmbit.
  • Permet reduir despeses de gestió, ja que el personal és compartit per la xarxa d’entitats que forma el Fons.
  • Evita la dispersió de convocatòries.
  • Permet participar en projectes de major envergadura que poden tenir un impacte més elevat en les poblacions on es desenvolupen.

 

Projectes

L’Ajuntament d’Eivissa finança projectes de cooperació presentats a la convocatòria anual que obre el Fons Pitiús de Cooperació i a la que s’hi presenten entitats amb seu a Eivissa o Formentera i també, directament, entitats de països del Sud.

Al web trobareu informació dels projectes finançats per l’ajuntament a partir de 2021. Si voleu conèixer els projectes finançats abans d’aquesta data podeu visitar aquest enllaç.

PROJECTE 590/23

Observatori de drets humans de les persones migrants a la ruta algeriana.

Descarregar fitxa

 

PROJECTE 579/23

Suport al Programa Integral de Salut Infantil Saharuí (PISIS). Any 2023.

Descarregar fitxa

PROJECTE 578/23

Millora de l’accés als serveis de VIH/SIDA adaptats a les qüestions de gènere, amb especial atenció a la teràpia antiretroviral per a adolescens i joves a les ciutats. 3r any.

Descarregar fitxa

PROJECTE 567/23

Avançant cap a la defensa dels drets individuals i col·lectius a 4 comunitats maies ixils rurals. 2n any.

Descarregar fitxa

PROJECTE 566/23

Accés adequat a aigua neta per prevenir i contenir les malalties d’origen hídric al municipi de San Lucas.

Descarregar fitxa

PROJECTE 557/22

Ajuda alimentària per a les institucions públiques dels campaments de refugiats sahrauís de Tindouf.

Descarregar fitxa

PROJECTE 549/22

Suport a famílies vulnerables a El Salvador

Descarregar fitxa

PROJECTE 522/22

Ajuda humanitària a la població desplaçada interna de Mariúpol

Descarregar fitxa

PROJECTE 515/22

Enfortida l’articulació entre organitzacions locals i juntes d’aigua de la zona Nord de La Libertad en defensa de l’aqüífer de San Juan Opíco i l’exigibilitat del dret humà a l’aigua

Descarregar fitxa

 

PROJECTE 514/22

Millorar l’accés als serveis de VIH/SIDA adaptats al gènere entre adolescents i joves que viuen a Beira i Nhamatanda. 2n any.

Descarregar fitxa

PROJECTE 504/22

Avançant cap a la defensa dels drets individuals i col·lectius a 4 comunitats rurals maies ixiles.

Descarregar fitxa

PROJECTE 502/22

Accés, disponibilitat i gestió eficient a l’aigua en el corredor sec del municipi de San Lucas.

Descarregar fitxa

PROJECTE 487/21

Millora de la seguretat alimentària al corredor sec dels municipis de San Lucas i Yalagüina.

Descarregar fitxa

PROJECTE 455/21

Enfortida i articulada la capacitat de les organitzacions de la zona de La Libertad per la gestió sostenible de l’aqüífer de San Juan Opico i l’exigibilitat del dret humà a l’aigua.

Descarregar fitxa

PROJECTE 447/21

Avançant cap a la defensa dels drets individuals i col·lectius a 4 comunitats maies ixiles rurals.

Descarregar fitxa

PROJECTE 446/21

Enfortiment dels serveis de VIH/SIDA per a adolescents. 

Descarregar fitxa

PROJECTE 444/21

Canalització d’aigua potable a Kohelipani Dawa. Formació i prevenció de Covid-19 a través de bons hàbits d’higiene i neteja.

Descarregar fitxa

PROJECTE 442/21

Millorada la disponibilitat i gestió des serveis d’aigua potable al municipi de San Lucas.

Descarregar fitxa

Xarxa Educativa

per a la transformació social

La Xarxa va ser creada en 2008 a partir d’un compromís comú d’integrar l’Educació Transformadora en la pràctica diària dels centres educatius de les Pitiüses. Actualment, 12 centres de tots els municipis de les nostres illes ja formen part de la Xarxa.

Tenim el convenciment que una vida respectuosa amb el nostre planeta i amb els Drets Humans només és possible a través d’una ciutadania activa en la transformació social. Persones que, conscients dels reptes globals actuals, siguin capaces de responsabilitzar-se del seu entorn promovent canvis significatius en ell, en pro d’un món més sostenible i just per a tots els éssers que l’habitem.

I sabem que l’eina fonamental per anar construint aquesta ciutadania és l’educació, entesa en un sentit ampli, que involucri tots els agents de la nostra comunitat: persones, entitats, associacions, institucions, empreses, etc. Les escoles són un important agent transformador i per aquesta raó el Fons Pitiús de Cooperació treballa intensament amb elles a través de la Xarxa Educativa per a la Transformació Social

Dins aquesta Xarxa hi ha un total de 12 centres dels que 4 són del Municipi d’Eivissa: 3 centres de primària, agermanats amb escoles del municipi de San Lucas y Palacagüina a Nicaragua, i 1 escoleta.

Aquests són els centres educatius del municipi de Vila adherits a la Xarxa:

CEIP Can Misses

Escola del municipi d’Eivissa, situada al barri de Can Misses. És un centre d’educació infantil i primària de doble línia, que s’incorpora a la Xarxa el curs 2022/23. Té un total de 395 alumnes i el seu claustre està format per 39 docents.

Està agermanada amb l’escola Palo Blanco,  situada a la comunitat de Palo Blanco (municipi de Palacagüina, Nicaragua). El centre té actualment 29 alumnes (de 1r a 6è de primària) i 2 mestres.

CEIP Portal Nou

Escola d’infantil i primària, amb un total de 10 unitats, situada a la ciutat d’Eivissa. S’incorpora a la Xarxa el curs 2022/23.

Està agermanada amb l’escola rural de primària Salvador Vilchez, situada a la comunitat de Matazano (Nicaragua). Aquest centre té un total de 57 alumnes (32 boixos i 25 boixes) i 2 docents.

CEIP Sa Joveria

Aquesta escola de doble línia està situada a la ciutat d’Eivissa. És un centre d’educació infantil i primària, incorporat a la Xarxa en el curs 2016/2017.

Està agermanada amb el Centro Escolar Licenciado Edmundo Díaz Ríos, de la comunitat de Chichicaste, que té matriculats 108 alumnes (53 boixos i 58 boixes) i compta amb 5 docents.

EI s’Escoleta de Vila

Centre municipal d’educació infantil de 0 a 3 anys situat al centre de la ciutat d’Eivissa. S’incorpora a la Xarxa el curs 2022/23.

Durant el curs escolar, les escoles de la  Xarxa i les de Nicaragua treballen sobre una temàtica comuna, triada conjuntament i relacionada amb els reptes globals actuals. A partir d’aquesta temàtica i sobre la base de l’Educació per a la Transformació Social, cada centre desenvolupa un projecte que després comparteix amb l’escola agermanada. 

Tot això suposa un intercanvi de coneixements i pràctiques des de la reciprocitat i el respecte mutu, que al seu torn afavoreix la comprensió de la doble dimensió local-global de les problemàtiques de la Humanitat: que ens afecten a totes i que és a les nostres mans ser part de la solució.

Des del Fons s’acompanya als centres de la Xarxa en aquest procés, a través de:

  • Activitats, xerrades i recursos: tallers per a l’alumnat, xerrades per a la comunitat educativa, exposicions i recursos d’Educació per a la Transformació Social.
  • Acompanyament continuat: l’equip tècnic del Fons ofereix xerrades, formacions específiques i assessorament per al professorat, atenent les peticions i necessitats que puguin anar sorgint des de cada centre de la Xarxa.
  • Biblioteca del Fons: préstec i assessorament sobre els recursos educatius (guies, llibres i audiovisuals) que tenim en la nostra seu. El professorat de les escoles de la Xarxa pot sol·licitar el material que necessiti al llarg del curs i el Fons s’encarregarà de portar-lo al centre educatiu.
  • Formació per al professorat: cursos d’especialització homologats per la Conselleria d’Educació. S’ofereixen a tot el professorat de les Pitiüses, encara que el pertanyent a centres la Xarxa té prioritat en la inscripció.

Activitats