eivissa_coopera_logo

El Fons realitza el taller de Pau a dos grups del CEIP Portal Nou

Els dos  tallers sobre cultura de pau s’han realitzat amb l’alumnat de 3r i 4t. del CEIP Portal Nou. Aquests tallers s’emmarquen dins la temàtica de La vida al centre. Pau i Justícia, que les escoles de la xarxa estan treballant enguany.  Dins dels tallers es tracten conceptes com el conflicte, la violència, la pau positiva i la pau negativa a través de la interacció amb l’alumnat i de diferents dinàmiques. L’objectiu és  buscar estratègies que serveixin per a resoldre els conflictes de manera positiva i millorar la convivència a l’aula i al centre.