eivissa_coopera_logo

L’assemblea del Fons es reuneix per a tractar les  línies  de treball que es posaran en marxa en 2023. 

L’Assemblea del Fons ha aprovat la memòria econòmica  (auditada per ALM Auditores) i tècnica de 2022, així com el pressupost i el pla de treball per 2023, caracteritzat per la incorporació del nou model de cooperació aprovat en 2022.