eivissa_coopera_logo

L’Assemblea del Fons es reuneix a Santa Eulària des Riu.

Les persones representants de les 8 institucions sòcies del Fons es reuniren el 17 de juny a Santa Eulària des Riu per tractar diversos temes:

 En primer lloc, s’aprovaren dos projectes de cooperació  a Nicaragua (Tecuilcan) i Perú (Ayne España Trinitàries) que havien de ser reformulats després d’haver estat aprovats per un import inferior al sol·licitat. També es va aprovar un replantejament de la feina que s’està portant a terme als centres educatius, que s’especialitzarà en els moviments migratoris, la prevenció del racisme i la xenofòbia i la cultura de pau. L’objectiu és assessorar, acompanyar i proporcionar recursos als centres educatius en tot allò que tingui a veure amb els moviments migratoris,  l’acollida de persones nouvingudes i la seua integració al centre, el tractament d’actituds racistes, conflictes existents,…